Čína

Mubea Automotive Components (Taicang) Co.,Ltd.
慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司
No.5 Changzhou Road, 215400 Taicang, Jiangsu, P.R.China
江苏省太仓市,常州路5号 215400
Tel.: +86 512 5395 0900
Fax:   +86 512 5395 0920
E-Mail: info.mubea.taicang(at)mubea.com

Mubea Automotive Components (Shenyang) Co.,Ltd.
No.190 kaifa N0.22 Road, Shenyang Economic and Technological Development Area, Shenyang, P.R. China (110141)215400
Tel.: +86 512 53950900
Fax: +86 512 53950902