Mubea grievance system for violations of applicable law and internal regulations in relation to the Czech Republic : Vnitřní oznamovací systém společnosti Mubea pro přijímání oznámení porušování právních předpisů a interních nařízení v České republice

EN: On the following sites, Mubea-Group offers an electronic grievance system where you can quickly and easily submit reports on violations of applicable law and internal regulations with regard to business operations of Mubea in the Czech Republic.

We encourage you to use the Mubea grievance system but you may also report any violations to the external reporting office operated by the Ministry of Justice of the Czech Republic.

Important: The Mubea grievance system should not be used to make false accusations against others. The reporting of knowingly false information is not permitted and is not protected under the Czech Whistleblower Protection Act (WPA).

We encourage you to provide your name in the report. Anonymous reports are not protected under the WPA. Regardless of whether you do so or not, please open a secure inbox to allow for continued communication.

--

CZ: Společnost Mubea-Group na těchto stránkách nabízí elektronický oznamovací systém, kde můžete snadno a rychle podat oznámení o porušení právních předpisů a interních nařízení v souvislosti s podnikatelskou činností společnosti Mubea v České republice. Společnost Mubea doporučuje v případě podezření, že dochází k porušení právních předpisů nebo interních nařízení podat oznámení prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému. Případné porušení je také možné oznámit prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.


Interní oznamovací systém společnosti Mubea nesmí být využíván k falešnému obviňování druhých. Oznamování vědomě nepravdivých informací není povoleno a není chráněno zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (zákon o ochraně oznamovatelů).

Doporučujeme v oznámení uvést vaše jméno, tím se na vás bude vztahovat ochrana na základě zákona o ochraně oznamovatelů. Můžete učinit i anonymní oznámení. Bez ohledu na to, který způsob oznámení si zvolíte, pro pokračování v komunikaci si prosím otevřete zabezpečenou schránku.

EN: All reports will be treated strictly confidential and in accordance with the Privacy Statement for Czech Republic (see download documents above).

 

Reports can be made orally or in person. In such cases please refer for reports concerning:

 

- MUBEA – HZP s.r.o. and Mubea Precision Steel Tubes s.r.o. to Marek Abrahám (e-mail: marek.abraham[at]mubea.com; phone: +420 582 778 570) 

 

- Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o. to Lenka Puskeilerová (e-mail: lenka.puskeilerova[at]mubea.com; phone: +420 582 778 576) 

 

- Mubea IT Spring Wire s.r.o. to Hana Walterová (e-mail: hanna.walterova[at]mubea.com; phone: +420 582 778 600) 

 

- WEBA Olomouc, s.r.o. to Ondřej Zíma (e-mail: o.zima[at]weba.cz; phone: +420 585 511 593) 

 

- Mubea, spol. s r.o. to Otomar Šedivý (e-mail: otomar.sedivy[at]mubea.com; phone: +420 311 907 050) 

 

- Mubea Transmission Components s.r.o. to Sandra Chybová (e-mail: Sandra.chybova[at]mubea.com; phone: +420 311 907 400) 

 

- Mubea Seating Components s.r.o. to Žaneta Špiclová (e-mail: zaneta.spiclova[at]mubea.com; phone: +420 311 907 242)

 

The Czech Ministry of Justice operates as the external reporting office. The Czech Ministry of Justice publishes information on the reporting procedure on its website: https://oznamovatel.justice.cz/

 

 

 

CZ: Se všemi oznámeními bude nakládáno přísně důvěrně a v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů pro Českou republiku (viz dokumenty ke stažení výše).

 

Oznámení můžete podat i osobně nebo telefonicky. V takových případech kontaktujte příslušné níže uvedené osoby:

 

- MUBEA – HZP s.r.o. a Mubea Precision Steel Tubes s.r.o. to Marek Abrahám (e-mail: marek.abraham[at]mubea.com; telefon: +420 582 778 570) 

 

- Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o. to Lenka Puskeilerová (e-mail: lenka.puskeilerova[at]mubea.com; telefon: +420 582 778 576) 

 

- Mubea IT Spring Wire s.r.o. to Hana Walterová (e-mail: hanna.walterova[at]mubea.com; telefon: +420 582 778 600) 

 

- WEBA Olomouc, s.r.o. to Ondřej Zíma (e-mail: o.zima[at]weba.cz; telefon: +420 585 511 593) 

 

- Mubea, spol. s r.o. to Otomar Šedivý (e-mail: otomar.sedivy[at]mubea.com; telefon: +420 311 907 050) 

 

- Mubea Transmission Components s.r.o. to Sandra Chybová (e-mail: Sandra.chybova[at]mubea.com; telefon: +420 311 907 400) 

 

- Mubea Seating Components s.r.o. to Žaneta Špiclová (e-mail: zaneta.spiclova[at]mubea.com; telefon: +420 311 907 242)

 

Jako místo pro externí oznámení slouží Ministerstvo spravedlnosti ČR. Ministerstvo spravedlnosti ČR zveřejňuje informace o postupu podávání oznámení na svých webových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/