Tailor Rolled Products

Czy części z litego materiału potrzebne są także tam, gdzie obciążenia są niewielkie?

Naszym celem jest optymalizacja części przy jak najniższym nakładzie kosztaów