Przekładnia

W sprzęgłach nowoczesnych automatycznych, bezstopniowych i dwusprzęgłowych skrzyń biegów stosuje się w roli sprężyn powrotnych tłoka sprzęgła zamiast znacznej liczby sprężyn dociskowych śrubowych sprężyny talerzowe ze szczelinami. Ponadto zastosowanie sprężyn falistych i talerzowych w roli sprężyn tłumiących i przylegających zwiększa komfort przełączania biegów. Dzięki zastosowaniu sprężyn talerzowych w automatycznych skrzyniach biegów można skrócić długość skrzyni oraz zredukować jej masę nawet o 5%.

Wałki przekładniowe, np. wejściowe, koła słonecznego, główne lub adaptera, przenoszą i przekazują moment obrotowy i prędkość obrotową silnika pomiędzy elementami sprzęgającymi w przekładni. Wałki pośrednie i napędowe przekazują siłę z przekładni do kół napędowych. Zastąpienie wałków z materiału pełnego przez wałki rurowe (drążone) umożliwia zredukowanie masy każdego wałka o 30% i więcej.