Sprężyny z kompozytów włóknistych

Resor piórowy o lekkiej konstrukcji z kompozytów włóknistych o progresywnej charakterystyce

Naciągowy resor piórowy z materiału kompozytowego FRP:

Innowacje

  • Naciągowy resor piórowy z materiału kompozytowego FRP
  • Progresywna charakterystyka ze względu naprężenie zginające i nakładające się naprężenie rozciągające
  • Integracja kompensacji długości przy ugięciu w resor piórowy

 

Zalety

Progresywna charakterystyka ze względu na naciągowy resor piórowy
  • Do 70% oszczędności masy w porównaniu z konwencjonalnym pakietem resorów piórowych (np. 5,9 kg zamiast 22,8 kg)
  • Optymalizacja kosztów i systemu dzięki rezygnacji z elementów przyłączeniowych
  • Redukcja nieresorowanej masy, dopasowanie charakterystyki sprężyny dzięki konstrukcji z kompozytu włóknistego oraz geometrii sprężyny
  • Zoptymalizowane właściwości pod względem korozji i tłumienia