Podwozie

Przedsiębiorstwo Mubea Fahrwerksfedern GmbH to największa jednostka biznesowa w grupie Mubea, będąca istotnym filarem sukcesu firmy. Firma Mubea zdobyła w Europie pozycję rynkowego lidera w branży sprężyn do podwozi. W przypadku sprężyn osi odnosi się to również do regionów północnej i południowej Ameryki. Aktualne dostawy globalne, realizowane przez firmę Mubea, obejmują rocznie ponad 50 mln sprężyn osi oraz ponad 15 mln stabilizatorów. Takie liczby świadczą z pewnością o zajmowanej przez firmę wiodącej pozycji w branży sprężyn osi. Firma Mubea Fahrwerksfedern GmbH odznacza się w dalszym ciągu znacznym wzrostem. Oznacza to znaczne podwyższenie liczb produkcyjnych do 2015 roku.

Lokalizacje na całym świecie

Dział Mubea Fahrwerk jest już dziś reprezentowany poprzez zakłady produkcyjne i ośrodki rozwojowe w Europie, Ameryce oraz Azji. Przygotowując się do przewidywanego wzrostu zaplanowano oraz realizowane są inwestycje w istniejących i nowych lokalizacjach produkcyjnych. Wszystko to umożliwi firmie Mubea jeszcze sprawniejsze i bardziej wszechstronne realizowanie oczekiwań klientów.