Komponenty foteli – części strukturalne

TRB (Tailor Rolled Blanks) to nazwa opracowanej przez firmę Mubea metody walcowania na zimno, w ramach której profil o zróżnicowanych grubościach ścianek jest nawalcowywany na pas blachy.

Wytworzone tą metodą elementy strukturalne są od wielu lat pomyślnie stosowane w nadwoziach i podwoziach pojazdów. Poza znaczącą redukcją masy, która ma często pierwszoplanowe znacznie, technologia ta umożliwia również poprawę własności funkcjonalnych (kolizja, redukcja liczby elementów konstrukcyjnych, optymalizacja przestrzeni montażowej). Te same zalety dotyczą również elementów strukturalnych w fotelach samochodowych. Również i w tym kontekście redukcja masy oraz uproszczenie budowy elementów konstrukcyjnych to bardzo istotne kwestie.