Pałąki zagłówków

Zagłówki ograniczają oddziaływanie sił na szyjny odcinek kręgosłupa, występujące w trakcie nagłej zmiany kierunku ruchu pojazdu, przykładowo podczas pełnego hamowania lub w razie kolizji. Zagłówki są połączone z fotelem przy zastosowaniu pałąka lub prętów. Pałąki zagłówków są tym samym istotnymi pod względem bezpieczeństwa elementami, wobec który stawiane są odpowiednio wysokie wymagania funkcjonalne. Ponadto, jako elementy widoczne we wnętrzu pojazdu, muszą one spełniać najwyższe wymagania pod względem wizualnym. Zastosowanie rur cienkościennych zamiast rur zwymiarowanych standardowo pozwala na ograniczenie masy pałąków zagłówków nawet o 30%.

W celu dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów stosuje się coraz częściej tzw. "zagłówki aktywne". Aktywacja takich zagłówków przez będące częścią wyposażenia pojazdu czujniki wypadkowe lub mechanicznie na skutek sił bezwładności pasażerów redukuje w momencie uderzenia w tył pojazdu odległość między głową i zagłówkiem. Dzięki temu przeciwdziała się przeciążeniu szyjnego odcinka kręgosłupa (urazowi kręgosłupa w części szyjnej).