Nadwozie

Elastyczne walcowanie metodą Tailor Rolled Blanks to nowatorska i sprawdzona pod kątem seryjnego zastosowania metoda, w której szczelina walcownicza jest zmieniana w sposób ciągły w trakcie walcowania.

Elementy wykonane metodą Tailor Rolled Blanks sprawdzają się doskonale jako komponenty strukturalne nadwozi i podwozi, które poddawane są zróżnicowanym obciążeniom na różnych odcinkach długości. W ten sposób można optymalnie dostosować grubość blachy elementu konstrukcyjnego do określonego obciążenia, poprawić jego funkcjonalność i w znacznym stopniu zredukować jego masę. Umożliwia to potencjalną redukcję masy nawet o 10 kg na pojazd.