Komponenty systemowe

Komponenty podwozi firmy Mubea, przeznaczone do swobodnego handlu częściami zamiennymi do samochodów osobowych, pochodzą z certyfikowanej produkcji małoseryjnej firmy Mubea. Produkty te cechują się wysokim standardem jakościowym, wynikającym z systemu zarządzania jakością oraz z profesjonalnych procesów produkcyjnych, typowym dla standardów jakościowych, reprezentowanych przez producenta oryginalnego wyposażenia.