Podstawy

Fundamentem znakomitej jakości produktów firmy Mubea jest sprawne współdziałanie wewnętrznych oraz zorientowanych na klienta procesów biznesowych. Intensywne wspieranie klientów oraz ugruntowana wiedza pracowników firmy Mubea umożliwiają kształtowanie produktów i procesów produkcyjnych, które nie tylko spełniają aktualne oczekiwania klientów, ale i wyznaczają drogę ku przyszłości. W proces ten wnoszą swój wkład zarówno znaczna głębokość przetworzenia, jak i wykształceni przez firmę pracownicy. Nasze rozmieszczone na całym świecie zakłady są zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej i spełniają, a nawet przekraczają prawne wymagania dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Jesteśmy ponadto wspierani przez naszych dostawców partnerskich, z którymi wspólnie opracowujemy materiały i produkty, spełniające wszelkie wymagania.

Myśl ekologiczna jest w firmie Mubea uwzględniana już w trakcie projektowania produktów, gdyż każdy pochodzący z naszej firmy element konstrukcyjny odznacza się taką lekkością, na jaką tylko pozwalają materiały, proces produkcji oraz cel zastosowania. Jednakże nie jest to dla nas wystarczające. Wręcz przeciwnie, nieustannie prowadzimy prace badawcze nad jeszcze lżejszymi materiałami, opracowujemy lepsze procesy produkcji i ponownie analizujemy cel zastosowania.

Energię oszczędzamy już chociażby dzięki naszym działaniom, związanym z ochroną środowiska. Ponadto oszczędzamy w naszych halach produkcyjnych i biurach gaz i energię elektryczną, aby nie wpływać negatywnie na nasze środowisko naturalne.

Mubea Management Manual