Studenti

Hledáte studijního partnera?

Naším cílem je stát se technologickým lídrem na trhu v těch segmentech, kterým se věnujeme. Tohoto ambiciózního cíle je možno dosáhnout pouze důsledným výzkumem a vývojem stejně jako vhodným inovačním managementem. Mubea sází ve vývoji na národní a mezinárodní výzkumné partnery s vynikajícími odbornými znalostmi. Dlouholetá spolupráce tvoří inovační prostředí, ve kterém jsou naše klíčové procesy a naše metody odlehčených konstrukcí dále vyvíjeny. Tam, kde je to možné, doprovázíme naše mladé inženýry a ty, z nichž se později stanou vedoucí pracovníci, od jejich studia až po náročné úkoly ve vedoucích pozicích v mezinárodním prostředí.

Pokud chcete s námi řešit zajímavé úkoly z oblastí materiálové a výrobní problematiky, mechaniky, kvality, projektového řízení a hraničních disciplín, pak Vám nabízíme možnost zpracovat v závodech Mubea ročníkové, bakalářské a diplomové práce a absolvovat praxi. 

Co byste měli umět?

Pokud ovládáte německý nebo anglický jazyk (popř. oba) a Vaše středoškolské vzdělání je technického charakteru,  pak se obzvláště těšíme na Vaši žádost.   

Jak se máte ucházet?

Zašlete nám, prosím, žádost a strukturovaný životopis v elektronické podobě. Životopis by měl obsahovat informace o Vaší osobě, Vaší studijní situaci a údaje o Vašich studijních výsledcích, popř. absolvované praxi.

Důležité: uveďte také, ve které tématické oblasti byste rád/a pracoval/a.