Pružinové páskové spony

Vytváříme bezpečné spoje

Tam, kde se v minulosti často používaly jen obvyklé hadicové spony, tam dnes najdete sponu z pružinového pásu v nejlepším provedení. V průběhu téměř tří desetiletí se prokázalo, že spona z pružinového pásu je bezpečným spojovacím elementem s 5 biliony prodaných dílů. (nebo miliardami? US nebo Evropa?) Spony z pružinového pásu firmy Mubea jsou úspěšně vyvíjené a vyráběné v úzké spolupráci se zákazníky, nezávislými výzkumnými ústavy a universitami.

Naše znalosti ve vývoji a námi podporovaná standardizace koncepce pro systém spona - hadice - tvarovka se odrazily v normě DIN 3021-1, -2 a -3.

Na základě našich vysoce kvalitních norem jsou spony z pružinového pásu firmy Mubea akceptované všemi renomovanými výrobci vozů. Následně to učinilo společnost Mubea vedoucí na celosvětovém trhu. Kromě výrobců vozidel, výrobců systému a průmyslu hadic používá tento typ spojení stále víc a víc vedoucích průmyslových společností a výrobců. Spony z pružinového pásu jsou samoutahovací těsnicí elementy, vyrobené z temperovaného pásu z pružinové oceli, nabízející vysokou úroveň flexibility. Většinou s konstantní svěrnou silou se průběžně přizpůsobují měnícím se charakteristikám hadic a tvarovek a následně zajišťují nepropustné těsnění v rozsahu teplot přibližně - 40 až +180° C (-40 až + 350° F).