Ventilové pružiny

Vačková hřídel a ventilové pružiny jsou součásti ventilového rozvodu. Ventilový rozvod řídí ve spalovacích motorech cyklus výměny plynů. Rotační pohyb vačkové hřídele je převáděn excentrickou vačkou na translační pohyb ventilu. Požadavkem na ventilovou pružinu je zabezpečit kontakt ventilu a vačky v celém rozsahu otáček motoru.