Motor

Ventilové pružiny jsou součástí rozvodu. Ventily řídí cyklus výměny plynové náplně ve válcích spalovacích motorů, založených na principu vratného pohybu. Osový pohyb ventilů se uskutečňuje pomocí excentrických vaček na rotující vačkové hřídeli. Ventilové pružiny odpovídají za zajištění třecího spojení mezi ventilem a vačkou v celém rozsahu otáček motoru. Materiály s vysokou pevností a proudové výrobní procesy spoří prostor pro instalaci a náklady a umožňují snížit hmotnost hlavy válce až o 10%.

Příslušenství současných motorů osobních vozů je dnes obvykle poháněno vícenásobným klínovým řemenem. Jejich délka se mění vlivem teploty i stárnutím a pohon je tak náchylný k nepravidelnostem a vibracím během pracovního cyklu motoru. V dnešních pohonech příslušenství se používají systémy automatického napínání řemenu, aby se kompenzovaly rozdíly v délce řemenu, tlumily se vibrace a zajistil se spolehlivý přenos výkonu.

Hadicové spony s konstantním předpětím jsou samojisticí těsnicí součásti, vyrobené z pásu tvrzené pružinové oceli. Zajišťují bezpečné a bezúdržbové utěsnění hrdel hadicových spojů v chladicím a vytápěcím okruhu a také v servosystémech, systémech dodávky paliva, systémech sání vzduchu a systémech plnicího vzduchu.