Součásti sedačky - konstrukční díly

TRB (na míru válcované přístřihy) znamená proces válcování zastudena, vyvinutý firmou Mubea, kde je válcovaný profil s proměnnou tloušťkou stěny vyválcovaný z pásu kovového plechu.

Po mnoho let jsou konstrukční díly, vyrobené metodou TRB, úspěšně používané v karosérii a v podvozku vozu. Vedle podstatného snížení hmotnosti, která je ve většině případů klíčovým požadavkem, tato technologie také umožňuje funkční vylepšení (v případu nárazu snížení počtu požadovaných dílů, optimalizace prostoru instalace). Jsou to ty samé výhody, které mohou být aplikované na konstrukční díly v sedačkách vozidla. Rovněž zde je klíčovým faktorem snížení hmotnosti a zjednodušení montážních podskupin.