Pružinové páskové spony

Téměř ve všech vozidlech jsou standardní výbavou spony z pružinového pásu Mubea. Na příklad jsou používané v chladicích a vytápěcích okruzích, vratných vedeních serva a paliva, plnicího vzduchu a systémech přisávání vzduchu, jakož i u přípojek dmychadla. Nicméně jakmile je vozidlo přivezené do servisu, jbývají tyto spony z pružinového pásu nahrazeny regulérními hadicovými sponami, které mají určité zřetelné nevýhody v porovnání se sponami z pružinového pásu firmy Mubea. Aby se zachovala stejná úroveň kvality, nabízí společnost Mubea Aftermarket Services GmbH (poprodejní služby Mubea) spony z pružinového pásu Mubea pro nezávislou poprodejní síť.