Základna

Základnou pro výraznou kvalitu výrobků společnosti Mubea je bezproblémová souhra interních a na zákazníka orientovaných obchodních procesů. Intenzivní péčí o zákazníky jsou fundovanými znalostmi spolupracovníků Mubea vytvořeny výrobky a výrobní procesy, které nejen splňují aktuální přání zákazníků, ale také ukazují cestu do budoucna. K tomu přispívá nejen vysoká úroveň zpracování, ale také zaměstnanci vzdělaní ve vlastní firmě. Všechna naše výrobní zařízení drží krok s tou nejlepší technikou a splňují, resp. překračují zákonné požadavky na životní prostředí.  

Na myšlenky ochrany životního prostředí se u společnosti Mubea dbá již ve fázi vývoje výrobku, neboť každá součást vyvinutá v naší firmě je tak lehká, jak to materiál, výrobní proces a účel použití dovolují. Ale zcela s tím spokojeni nejsme. Místo toho trvale zkoumáme lehčí materiály, vyvíjíme lepší výrobní procesy a přemýšlíme o účelu použití.

Energii šetříme již našimi aktivitami v oblasti životního prostředí. Navíc šetříme v našich výrobních halách a kancelářích plyn a proud, abychom negativně neovlivňovali životní prostředí.

Mubea Management Manual