Filosofie

DRIVEN BY THE BEST je slogan, který odpovídá jak požadavkům zákazníka kladených na Mubeu tak také našim hodnotám, které popisuje "Mubea Way". Abychom dosáhli toho nejlepšího, jsme poháněni nejen vysokými nároky našich zákazníků, ale také nejlepšími zaměstnanci.

S naší iniciativou DRIVEN BY THE BEST bychom rádi docílili jednotného základu pro celosvětovou spolupráci, kde se propojí komunikace napříč všemi závody i různými kulturami. Popisem "Mubea Ways" bychom rádi ukázali to, co nás dělá výjimečnými a úspěšnými.

Ve všech závodech Mubea vznikly lokální projektové týmy, ve kterých jsou zaměstnanci z různých oblastí a hierarchie společnosti, kteří nároky a poselství DRIVEN BY THE BEST spolu projednávají, diskutují o něm, podporují a prosazují konkrétní opatření.

ZNAČKA MUBEA

CO JE PRO NÁS PŘÍZNAČNÉ

UŽITEK

 Co nabízíme

 

light

Celou řadou našich výrobků usilujeme o snížení hmotnosti. Díky našemu dlouholetému a rozsáhlému know-how v oblasti optimalizace pružin a souvisejících výrobků, díky nasazení materiálů s vysokou pevností a použití nejmodernějších výrobních procesů vytváříme inovativní řešení pro budoucí generace vozidel. Tím přispíváme ke snižování spotřeby paliva a šetříme přírodní zdroje našeho životního prostředí.

 • inovace procesu
 • způsobilost materiálů
 • na míru šitá řešení

 

efficient

Zastavení je krok zpět! Proto pořád usilujeme o neustálá zlepšování, která chceme realizovat v praxi. Nápady každého zaměstnance jsou rozhodující k zajištění úspěchu společnosti. Společnost Mubea chce být "štíhlým" podnikem a chce v celém řetězci tvorby přidané hodnoty eliminovat plýtvání. Jen tak můžeme být mezi nejlepšími v mezinárodní konkurenci.

 • řízení nápadů
 • Mubea Best Processes
 • způsob myšlení pro bezchybnou výrobu

 

global

Globální trhy vyžadují globální přítomnost! Proto naši zákazníci najdou závody společnosti Mubea na všech hlavních automobilových trzích. V uplynulých letech jsme vytvořili celosvětovou výrobní síť, kterou postupně rozšiřujeme. Přitom zajišťujeme, aby ve všech závodech bylo k dispozici naše specifické know-how, propojené s kulturním porozuměním. Na jedné straně jsme globálním hráčem a na druhé straně chceme zůstat rodinným podnikem s vlastní identitou, vysokou flexibilitou a dlouhodobým zaměřením.

 • stálá expanze 
 • mezinárodní přenos know-how
 • rodinný globální hráč

HODNOTY

Jací jsme

 

ambitious

Klademe si ambiciózní cíle a chceme inovace dovést k úspěchu! Ne vždy je znatelné, zda a jak se vize může stát realitou. K tomu je zapotřebí odvahy a vytrvalosti, a vyžaduje to zaměstnance s nadprůměrným zapojením do činnosti podniku. Proto chceme zaměstnance stimulovat a podporovat je při práci − ve prospěch našich zákazníků, aby se dobré stalo lepším a lepší nejlepším! 

 • inovativně
 • energicky
 • mimořádně

 

focused

Máme jen několik, ale za to velmi důležitých priorit! Přitom se soustředíme na věci, které umíme nejlépe. Velkých úspěchů lze zpravidla dosáhnout krok za krokem, což vyžaduje trvalou a svědomitou práci! Naši zákazníci si musí být jisti, že jsou u nás jejich požadavky v dobrých rukou.

 • závazně
 • vytrvale
 • svědomitě 

 

open minded

Pokrok vyžaduje otevřenost světu! Proto jsme vždy přístupní novým nápadům a vývojům. Rozdílné názory a konstruktivní diskuse vedou k těm nejlepším řešením, zcela v souladu s našimi zákazníky. S těmito řešeními chceme setrvat v mezinárodní konkurenci a zajistit dlouhodobý úspěch společnosti, zcela v souladu s našimi zaměstnanci a akcionáři. Nezbytným základem úspěchu je loajalita a dlouhá výdrž všech zúčastněných!

 • agilně
 • otevřeně světu
 • loajálně