Učni/žáci

S technologicky náročnými výrobky se stala Mubea jedním z vedoucích producentů v oboru. Náročné je i vzdělání u firmy Mubea.

Úspěch naší společnosti je ve velké míře určován kvalifikací našich zaměstnanců. Proto klademe velký důraz na optimální vzdělání. Unikátnost našich technologií sebou nese potřebu dovzdělání žáků. Naši žáci se neučí pouze to, co potřebují pro budoucí povolání, nýbrž poznávají také systematické, komplexní myšlení v širokých souvislostech. Školící střediska jsou vybavena nejmodernější technikou a našim žákům je poskytována intenzivní podpora.

Základem vzdělávání je spolupráce s českými středními školami a obornými učilišti. Do ní jsou zahrnuty školy v regionu, které nabízejí odpovídající profesní vzdělání z hlediska potřeb firmy Mubea. V průběhu studia žáci absolvují odbornou praxi ve firmě Mubea. Vzdělávání se uskutečňuje ve školícím středisku, které Mubea pro žáky vybudovala a vybavila potřebným zařízením jak v Žebráku, tak v Prostějově. Současně žáci při vzdělávání působí i v provozních útvarech firmy. Školící střediska umožňují výchovu a přípravu žáků pro Mubeu již v době jejich studia, aby po zakončení studia měli schopnost rychlého zapracování dle požadavků firmy a plné předpoklady pro realizaci své odbornosti v Mubee. Žáci jsou při vzdělávání motivováni stipendijním programem firmy.

Nabídka stipendia

 

Mubea Žebrák

Mubea Žebrák ve spolupráci se SOŠ a SOU Hořovice, Střední školou Rokycany, Gymnáziema SOŠ Rokycany, SPŠ strojnickou a SOŠ prof. Švejcara Plzeň, SOŠ a SOU Dubno a SPŠ a VOŠ Příbram nabízí vycházejícím žákům ze základních škol možnost učit se pro firmu Mubea Žebrák v následujících oborech:

3 - leté učební obory:

 • Nástrojař
 • Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů
 • Strojní mechanik - zámečník

4 - leté maturitní obory:

 • Mechanik seřizovač
 • Strojírenství
 • Elektrotechnika - mechatronika, automatizační technika
 • Mechanik elektrotechnik

 

Mubea Prostějov

Mubea Prostějov ve spolupráci se:

 • SOŠ průmyslovou a SOU strojírenským Prostějov
 • Střední školou technickou Přerov
 • Sigmundovou střední školou strojírenskou Lutín
 • Střední školou polytechnickou Olomouc
 • SOŠ a SOU Vyškov
 • SŠ COPT Kroměříž
 • Střední školou technickou a obchodní Olomouc
 • Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou elektrotechnickou Olomouc
 • Střední průmyslovou školou Přerov
 • Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Uničov
 • Střední průmyslovou školou Strojnickou Olomouc

nabízí vycházejícím žákům ze základních škol možnost učit se pro firmu Mubea Prostějov v následujících oborech:

3 - leté učební obory: 

 • Nástrojař
 • Strojní mechanik - zámečník
 • Elektrikář

4 - leté maturitní obory:

 • Mechanik strojů a zařízení
 • Mechanik seřizovač
 • Strojírenství
 • Elektrotechnika - mechatronika

 

Mubea Žebrák a Mubea Prostějov nabízí žákům, kteří se pro ni budou učit ve výše uvedených oborech měsíční stipendium až do výše :

 1. ročník Kč 2 000,- 
 2. ročník Kč 3 000,-
 3. ročník Kč 4 000,- 
 4. ročník Kč 4 000,-

Konkrétní výše měsíčního stipendia je dána chováním a studijními výsledky žáka. Podrobné vysvětlení podmínek pro přidělení stipendia a další informace viz. kontaktní osoby. Mubea také umožňuje absolventům učebních oborů pokračovat v nástavbovém maturitním studiu s možností zařazení do motivačního stipendijního programu pro nástavbové studium.

Pokud se absolvent maturitního studia rozhodne pokračovat ve studiu na vysoké škole, může dále využít stipendijní program Mubea určený pro vysokoškoláky.
Po ukončení studia garantuje Mubea všem absolventům získání zaměstnání.

Srdečně zveme na prohlídku firem Mubea Žebrák a Mubea Prostějov (kdykoliv po domluvě s kontaktními osobami).