Závod Prostějov

Historie

 • MUBEA-HZP s.r.o. založena 1998
 • Mubea IT Spring Wire s.r.o. založena 2006
 • Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o. založena 2012

 

Čísla a fakta

 • Celkem 930 zaměstnanců (status 12/2014)
 • Největší výrobce podvozkových dílů v celém koncernu
 • Mubea Certifikace dle ISO/TS 16949, ISO 14001
 • Naši zákazníci: Audi, BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford, GM, Nissan, Porsche, PSA, Renault, Toyota, VW
 • Spolupráce se středními školami a učilišti (90 učňů):
  • SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov
  • Sigmundova střední škola strojírenská , Lutín
  • Střední škola polytechnická, Olomouc
  • Střední škola technická, Přerov
  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov
  • SPŠ a SOU Uničov
  • Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

 • Vlastní moderně vybavená učňovská dílna
 • Spolupráce s vysokými školami - ročníkové, bakalářské a diplomové práce, stáže, projekty, stipendijní program

  • Vysoké učení technické Brno
  • Univerzita Tomáše Bati Zlín

Naše produkty